Dağkalfat Köyü Bilgileri

Dağkalfat, Ankara ilinin Çubuk ilçesine bağlı bir mahalledir.

Tarihçe:

Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1600-1700 tarihleri arasında yaklaşık 450 yıl önce 5 yada 7 hane kurulduğu ve köyün bir kısmının Erzurum bölgesinden bir kısmınında Malatya’dan geldiği sanılmaktadır. Önceleri hayvancılık ve Söbeçimeni çiftliğinde yarıcı olarak çalışan köylüler daha sonra bu çiftliği satın almışlar ve çiftçiliğe başlamışlardır. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra köyde meşe kömürcülüğü de yapılırmış, bu yüzden köye eskiden Kömürcü denilmiştir.

Dağlık bir kesimde kurulduğu için Dağkalfat adını alan köy, ilçeye 20 km uzaklıkta, il merkezine ise 62 km uzaklıktadır.

1978-1983 yılları arasında köyü taşıma ve yapılandırma projesi

Heyelan nedeniyle köy eski yerinden 1,5-2 km uzaklıktaki şimdiki yerine, 1978-1983 yılları arasında taşınmıştır. Köy Toprak İskan Genel Müdürlüğü’nün kredi ve proje desteğiyle modern bir yerleşim ünitesi haline gelmiştir. Köye otomatik telefon, kanalizasyon, elektrik ve su şebekesi gibi her türlü alt yapı hizmetleri getirilmiştir.

Dernek

22 Temmuz 1992 tarihinde köy derneği Dağkalfat Kültür Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği (KAL-DER) kurulmuştur. Dernek başkanlığını şu an Sami Özkan yapmaktadır.

Kültür

Köy, Türkmen köyüdür. Köyde eski gelenekler büyük ölçüde unutulmakla birlikte bunlardan bazıları devam ettirilmektedir. Şöyle ki, köyde düğünler 3 gün sürmekte, teke yüzü devam ettirilmektedir, Bunlardan başka Hıdrellez, Kale Şenliği ve ağaç dikme etkinlikleri gençlerin bilinçli ve özverili gayretleriyle sürdürülmektedir. Köyde çok güzel doğal piknik alanları ve dinlenme yerleri vardır. Son yıllarda ilkbahar ve yaz aylarında piknik ve dinlenme amacıyla köye gelenlerde büyük artış gözlenmektedir.

Coğrafya

Ankara iline 62, Çubuk ilçesine 20 km uzaklıktadır. Köyün 10 km kuzeyinde Kösrelik Köyü, Aydos Dağı ve Çankırı il sınırı, 5 km batısında Yukarıçavundur Köyü, 4 km güneyinde Susuz Köyü, 3 km doğusunda Dalyasan Köyü ve 6 km kuzeydoğusunda ise Sarısu Köyü vardır.

İklim

Köyün iklimi İç Anadolu ikliminin bir çok özelliklerini taşır. Kışlar soğuk ve karlı geçer. Yüksek yayla konumunda olduğu için yaz aylarında çok sıcak olmaz. Bu iklime bağlı olarak buğday, arpa ve fiğ üretimi yapılır, fakat verim son derece düşüktür. Bu yüzden mevcut tarlaların büyük bir kısmı ekilmemektedir. Son yıllarda tarlalar vişne bahçeleri haline getirilmiştir. Ağustos sonu ve Eylül ortalarına kadar dallarında bırakılan vişne Türkiye genelinde son turfanda durumunda oldukça kârlı bir yatırım haline gelmiştir. Ayrıca otlak durumundaki meraların hayli geniş olması nedeniyle İlkbahar ve Yaz aylarında küçük çapta hayvancılık yapılmaktadır.

Nüfus

Köyün yerleşik nüfusu 93 kişi kadardır. Ankara’da oturup ticaretle uğraşan kesim köyle olan ilişkisini sürdürmekte ve köye yatırım sürekli olarak devam etmektedir. Yazın köydeki nüfus oldukça artmaktadır. Köyde yaşlılar oturduğundan ve okul çağında çocuk bulunmadığı için köydeki ilkokul kapanmıştır.

Kaynak: Vikipedia.